آداب صرف غذا

سلام به همه ، این مطلب رو یکی از دوستان ، بنام آقا ناصر ارسال کردند .

گفتم شاید بد نباشه اینجا به اشتراک بگذارم منبع این مطلب هم ظاهرا مشخص نیست در ضمن همونطور که خودتون هم میدونین چیدمان ها متفاوته یعنی حتما این عکسی که من اینجا گذاشتم وحی منزل نیست.

Formal table setting

و اما آداب :

۱-بهتر است آقاو خانم میزبان در دو انتهای میز غذاخوری
و یا در وسط میز روبروی یکدیگر بنشینند.

۲- اگـر فرد مهمی میهمان بود می باید وی سمت راسـت
خانم میزبان و همسرش سمت راست میزبان آقا نشانده
شود.

۳- بطوری کلی طرز قرار گرفتن میهمانان باید طوری ترتیب
داده شود که هیـچ دو مـــرد و هیچ دو زنی کنار یکدیگر قرار
نگیرند.

۴- زوج متاهل باید روبروی یکدیگر و زوج نامزد باید در کنار یکدیگر بنشینند.

۵- بهتر است گروههای سنی در کنار یکدیگر بنشینند به طوری که بزرگترهای فامیل در راس میز و جوانترها سمت دیگر.

۶- غذا باید در جهت عقربه های ساعت و از چپ به راست سرو گردد. و همچنین غذا از سمت چپ افراد سرو شده و ظروف غذا از سمت راست میهمانان جمع آوری میگردد.

۷- دستمال سفره هنگام آغاز صرف غذا میباید روی زانو قرار داده شود و تا انتهای صرف غذا باید همان جا باقی بماند. از دستمال سفره تنها برای تمـیز کردن مختصر دهان باید استفاده کرد و نه صورت و یا پیشانی. اگر خــواستـید صندلی خود را برای مدت کوتاهی ترک کنید باید دستمال سفره خود را روی صندلی قرار دهید که دیـگـران و پیـش خــدمت متوجه ان گردند. هنگام پایان یافتن صرف غذا میباید دستمال سفره را بطور مرتبی روی میز و سمت راست بشقاب قرار داد (آن را تا و یا مچاله نکنید)

۸- پیش از آن کـه مـیـزبـان شـروع بـه صـرف غـذا نکرده و یا اجازه صرف غذا را نداده نباید شروع به صرف غذا کرد.

۹- در حین غذا بهیجوجه نباید میز غذا را ترک کنید مگر در موارد اضـطراری مانند رفتن به دستشویی و یا داشتن حالت تهوع. در ایــن هنگام عذر خواهی کنید و میز را ترک کنید.
۱۰- اگر چیزی روی میز خواستید که دستتان به آن نمیرسید خـودتان سعی نکنید آن را بردارید بلکه از فردی که به آن نزدیک است بخواهید که آن را به شما بدهد.

۱۱- هنگامیـکه غذا خوردنتان پایان یافت هیچگاه بشقابتان را به سمت جلو هل ندهید این عمل خلاف آداب معاشرت میباشد.

۱۲- برای بریدن و خردکردن غذا چنگال را با دست چپ و کارد را با دسـت راست گرفته و سپس با چنگال آن چیزی را که می خواهید ببرید محکم نگاه داشته و با چاقو آنرا ببرید. سپس چنگال را به دست راست منتقل و میل کنید.

۱۳- در روی صندلی راست و مستقیم بنشینید هیچگاه بجلو و یا عقب خم نشوید.

۱۴- حین صرف غذا مشغول محاوره های دلنشین و مطـبـوع گـردید و از موضوعات بحث انگیز پرهیز کنید.

۱۵- اگر تکه هایی از غذا میان دندانهایتان گیر کرد با عذر خواهی میز را تـرک کـرده و بــه دستشویی بروید سپس آن را خارج کنید.

۱۶- آرام و با حوصله غذا بخورید. غذا خوردن شتابزده بی حرمتی به میزبان میباشد.
۱۷- لقمه های کوچک برداشته و با دهان بسته غذای خود را بجوید. هیچ گــاه بـا دهان باز غذا را نجوید و یا با دهان پر صحبت نکنید.

۱۸- هیچگاه پیش از چشیدن غذا به آن ادویه اضافه نکـنـیـد ایـن عـمل بی احترامی به میزبان و آشپز میباشد.

۱۹- هیچگاه سر میز غذا سیگار نکشید.

۲۰- هنگامی که از غذا خوردن فارغ شدید دستتان را روی زانو و یا میز (مـچ دست روی لبه میز) قرار دهید. هیچگاه هنگام صرف غذا آرنج خود را روی میز قرار ندهید.

۲۲ نکته دیگر و روش چیدن اسباب سفره و میز…

۲۱- هنگامی که در رستوران میهمان میباشید هیچگاه باقی مانده غذایتــان را به خانه نبرید و سعی کنید غذای گرانقیمتی سفارش ندهید.

۲۲- در رسـتـوران بهـتــر است غذایی سفارش دهید که صرف آن با کارد و چنگال مقدور باشد. غذاهایی که باید با دست خورده گردند را به مـوقعـیـتـهای غــیر رسمی اختصاص دهید.

۲۳- هرگاه سوپ داغ بود برای خنک کردن به آن ندمید بلکه صبـر کنـیـد تـا خــودش خنک گردد. چای را نیز برای خنک شدن در نعلبکی نریزید.

۲۴- هنگام صرف سوپ قاشقتان را تماما بداخل دهان نبرده و هورت نکشید بلکه از لبه قاشق سوپ را اندک اندک بنوشید.

۲۵- هنگام سفارش غذا در رستـوران اگر از نـوع و مـحـتـویـات غـذای مـورد نــظر آگاهی نداشتید، از پیشخدمت کمک بخواهید.

۲۶- برای خارج کردن استخوان و یا غضروف غذا را از قاشق و یا چنگال کمک بگیرد (نه با دست) و آن را گوشه بشقاب خود قرار دهید.

۲۷- غـذاهـایی را کـه شمـا مـجازید با دست بخورید عبارتند از: تکه نان، بلال، گـوشـت دنـده هـا،صــدف و خرچنگ خوراکی، بال و استخوان مرغ، ساندویچ، میوه های کـوچـک، شیرینی، سیبزمینی سرخ کرده، چیپس، ترشی، سبزیجات و پیتزا.

۲۸- اگر ندانستید چگونه باید غذا را میل کنید بهتر است به دیگران نگاه کنید.

۲۹- هیچ گـاه کـارد و چـنـگال و قـاشقی را کــه استـفاده کرده اید را مجددا روی میز قرار ندهید بلکه آنها را روی بشقاب بگذارید.

۳۰- هنگام صرف غذا خم نشوید و صورت خود را به سمت غذا نبرید بـلکه غذا را توسط قاشق و چنگال بسمت دهان خود ببرید.

۳۱- اگـر قـاشـق و یـا کـارد و چـنـگال شـما بـه زمیـن افـتاد آن را بـردارید و به میزبان و یا پیشخدمت بدهید و تمیز آن را درخواست کنید.

۳۲- هـرگـاه چـیـزی را ســهوا روی لباس میهمان دیـگـری ریخـتـیـد بـا خـونسـردی از وی عذرخواهی کرده و بگذارید خود فرد و یا پیشخدمت آن را تمیز کند خودتان اقدام بـه تمیز کردن لباس فرد نکنید.

۳۳- هرگاه فردی از شما درخواست نمک و یا فلفل نمود، هـم فلـفل و هم نمک را به وی بدهید حتی اگر فرد تنها یکی از این دو را درخواست کرده باشد.

۳۴- پیش از نوشیدن مایعات لبهای خود را بـا دسـتـمال پاک کنید تا جای لک چربی روی لیوان شما نمایان نگردد.

۳۵- از واژه های “متشکرم” و “لطفا” در میز غذا بسیار استفاده کنید.

۳۶- اگر حشره، تار مو و یا هر چیز دیگری را در غذای خود یافتید آن را اعلام نکنـید بلکه مخفیانه آن را از غذایتان خارج کنید.

۳۷- همیشه در انتهای صرف غذا از مـیـزبـان و یـا آشــپز تشکر کرده و از غذا تعریف کنید حتــی اگــر غذا زیاد هم خوشایند نبود باز تشکر کنید. لازم نیـست دروغ بگویـیـد، مـثـلا میتوانید از سس غذا تعریف کنید.

۳۸- هنگام صرف غذا خود را نخارانید، سرفه نکنید و بینی خود را تمـیـز نـکنـیـد. هـرگـاه خواستید عطسه کنید حتما جلوی دهان و بینی خود را با دستمال بگیرید.

۳۹- هنگام صرف غذا سر خود را شانه نکرده و یا با لوازم روی میز بازی نکنید. بـا صدای بلند نیز صحبت نکرده و دستکش نیز دست نکنید.

۴۰- سعی کنید رومیزی را تا انتهای صرف غذا پاکیزه نگاه دارید.

۴۱- هنگای که صرف غذایتان پایان یافت بـاید کارد و چنگال
خود را به صـورت اریـب روی بشـقـاب قـرار دهـیـد. اگــر هـم
خواستید که میز را برای مدت کوتاهی ترک کنید، بـاید کـارد
و چنگال را بصرت ضربدری روی بشـقاب قرار دهید تا دیگران
و پیشخدمت مطلع گردند که شما بازخواهید گشت.

۴۲- طـرز چــیدن میز معمولا به این قرار است: بشقاب در وسط، قاشق، کـارد و لـیـوان سمت راست و چنگال، دستمال سفره و نان سمت چپ.

A: دستمال سفره
B: بشقاب
C: کاسه سوپخوری
D: بشقاب مخصوص نان و کره همره با کارد کره
E: لیوان آب
F-G: لیوان برای نوشیدنیهای دیگر
H: چنگال صرف ماهی
I: چنگال غذاخوری
J: چنگال صرف سالاد
K: کارد غذا خوری
L: کارد مخصوص ماهی
M: قاشق سوپخوری
N: قاشق دسر وچنگال صرف کیک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 1. راستش ما نه خودمون این چیزایی که گفتینو رعایت و استفاده می کنیم نه جاهایی که مهمونی میریم اینجوری اند، ما به شکل کاملا سنتی یا بهتره بگم خاکی هستیم و اینجوری ام بیشتر بهمون غذا میچسبه تا اینکه بخوایم قانونمند باشیم. اما ممنونم ازتون چون لااقل اینو یاد گرفنم که اگه قسمت شد یه روزی همچین جاهایی رفتم بدونم چی به چیه و باید چیکار کنم که آبروریزی نکنم. ممنونم

 2. آداب صرف غذا
  آوریل ۲۴, ۲۰۰۸ بدست علیرضا

  سلام به همه ، این مطلب رو یکی از دوستان ، بنام آقا ناصر ارسال کردند .

  گفتم شاید بد نباشه اینجا به اشتراک بگذارم منبع این مطلب هم ظاهرا مشخص نیست در ضمن همونطور که خودتون هم میدونین چیدمان ها متفاوته یعنی حتما این عکسی که من اینجا گذاشتم وحی منزل نیست.

  و اما آداب :

  ۱-بهتر است آقاو خانم میزبان در دو انتهای میز غذاخوری
  و یا در وسط میز روبروی یکدیگر بنشینند.

  ۲- اگـر فرد مهمی میهمان بود می باید وی سمت راسـت
  خانم میزبان و همسرش سمت راست میزبان آقا نشانده
  شود.

  ۳- بطوری کلی طرز قرار گرفتن میهمانان باید طوری ترتیب
  داده شود که هیـچ دو مـــرد و هیچ دو زنی کنار یکدیگر قرار
  نگیرند.

  ۴- زوج متاهل باید روبروی یکدیگر و زوج نامزد باید در کنار یکدیگر بنشینند.

  ۵- بهتر است گروههای سنی در کنار یکدیگر بنشینند به طوری که بزرگترهای فامیل در راس میز و جوانترها سمت دیگر.

  ۶- غذا باید در جهت عقربه های ساعت و از چپ به راست سرو گردد. و همچنین غذا از سمت چپ افراد سرو شده و ظروف غذا از سمت راست میهمانان جمع آوری میگردد.

  ۷- دستمال سفره هنگام آغاز صرف غذا میباید روی زانو قرار داده شود و تا انتهای صرف غذا باید همان جا باقی بماند. از دستمال سفره تنها برای تمـیز کردن مختصر دهان باید استفاده کرد و نه صورت و یا پیشانی. اگر خــواستـید صندلی خود را برای مدت کوتاهی ترک کنید باید دستمال سفره خود را روی صندلی قرار دهید که دیـگـران و پیـش خــدمت متوجه ان گردند. هنگام پایان یافتن صرف غذا میباید دستمال سفره را بطور مرتبی روی میز و سمت راست بشقاب قرار داد (آن را تا و یا مچاله نکنید)

  ۸- پیش از آن کـه مـیـزبـان شـروع بـه صـرف غـذا نکرده و یا اجازه صرف غذا را نداده نباید شروع به صرف غذا کرد.

  ۹- در حین غذا بهیجوجه نباید میز غذا را ترک کنید مگر در موارد اضـطراری مانند رفتن به دستشویی و یا داشتن حالت تهوع. در ایــن هنگام عذر خواهی کنید و میز را ترک کنید.
  ۱۰- اگر چیزی روی میز خواستید که دستتان به آن نمیرسید خـودتان سعی نکنید آن را بردارید بلکه از فردی که به آن نزدیک است بخواهید که آن را به شما بدهد.

  ۱۱- هنگامیـکه غذا خوردنتان پایان یافت هیچگاه بشقابتان را به سمت جلو هل ندهید این عمل خلاف آداب معاشرت میباشد.

  ۱۲- برای بریدن و خردکردن غذا چنگال را با دست چپ و کارد را با دسـت راست گرفته و سپس با چنگال آن چیزی را که می خواهید ببرید محکم نگاه داشته و با چاقو آنرا ببرید. سپس چنگال را به دست راست منتقل و میل کنید.

  ۱۳- در روی صندلی راست و مستقیم بنشینید هیچگاه بجلو و یا عقب خم نشوید.

  ۱۴- حین صرف غذا مشغول محاوره های دلنشین و مطـبـوع گـردید و از موضوعات بحث انگیز پرهیز کنید.

  ۱۵- اگر تکه هایی از غذا میان دندانهایتان گیر کرد با عذر خواهی میز را تـرک کـرده و بــه دستشویی بروید سپس آن را خارج کنید.

  ۱۶- آرام و با حوصله غذا بخورید. غذا خوردن شتابزده بی حرمتی به میزبان میباشد.
  ۱۷- لقمه های کوچک برداشته و با دهان بسته غذای خود را بجوید. هیچ گــاه بـا دهان باز غذا را نجوید و یا با دهان پر صحبت نکنید.

  ۱۸- هیچگاه پیش از چشیدن غذا به آن ادویه اضافه نکـنـیـد ایـن عـمل بی احترامی به میزبان و آشپز میباشد.

  ۱۹- هیچگاه سر میز غذا سیگار نکشید.

  ۲۰- هنگامی که از غذا خوردن فارغ شدید دستتان را روی زانو و یا میز (مـچ دست روی لبه میز) قرار دهید. هیچگاه هنگام صرف غذا آرنج خود را روی میز قرار ندهید.

  ۲۲ نکته دیگر و روش چیدن اسباب سفره و میز…

  ۲۱- هنگامی که در رستوران میهمان میباشید هیچگاه باقی مانده غذایتــان را به خانه نبرید و سعی کنید غذای گرانقیمتی سفارش ندهید.

  ۲۲- در رسـتـوران بهـتــر است غذایی سفارش دهید که صرف آن با کارد و چنگال مقدور باشد. غذاهایی که باید با دست خورده گردند را به مـوقعـیـتـهای غــیر رسمی اختصاص دهید.

  ۲۳- هرگاه سوپ داغ بود برای خنک کردن به آن ندمید بلکه صبـر کنـیـد تـا خــودش خنک گردد. چای را نیز برای خنک شدن در نعلبکی نریزید.

  ۲۴- هنگام صرف سوپ قاشقتان را تماما بداخل دهان نبرده و هورت نکشید بلکه از لبه قاشق سوپ را اندک اندک بنوشید.

  ۲۵- هنگام سفارش غذا در رستـوران اگر از نـوع و مـحـتـویـات غـذای مـورد نــظر آگاهی نداشتید، از پیشخدمت کمک بخواهید.

  ۲۶- برای خارج کردن استخوان و یا غضروف غذا را از قاشق و یا چنگال کمک بگیرد (نه با دست) و آن را گوشه بشقاب خود قرار دهید.

  ۲۷- غـذاهـایی را کـه شمـا مـجازید با دست بخورید عبارتند از: تکه نان، بلال، گـوشـت دنـده هـا،صــدف و خرچنگ خوراکی، بال و استخوان مرغ، ساندویچ، میوه های کـوچـک، شیرینی، سیبزمینی سرخ کرده، چیپس، ترشی، سبزیجات و پیتزا.

  ۲۸- اگر ندانستید چگونه باید غذا را میل کنید بهتر است به دیگران نگاه کنید.

  ۲۹- هیچ گـاه کـارد و چـنـگال و قـاشقی را کــه استـفاده کرده اید را مجددا روی میز قرار ندهید بلکه آنها را روی بشقاب بگذارید.

  ۳۰- هنگام صرف غذا خم نشوید و صورت خود را به سمت غذا نبرید بـلکه غذا را توسط قاشق و چنگال بسمت دهان خود ببرید.

  ۳۱- اگـر قـاشـق و یـا کـارد و چـنـگال شـما بـه زمیـن افـتاد آن را بـردارید و به میزبان و یا پیشخدمت بدهید و تمیز آن را درخواست کنید.

  ۳۲- هـرگـاه چـیـزی را ســهوا روی لباس میهمان دیـگـری ریخـتـیـد بـا خـونسـردی از وی عذرخواهی کرده و بگذارید خود فرد و یا پیشخدمت آن را تمیز کند خودتان اقدام بـه تمیز کردن لباس فرد نکنید.

  ۳۳- هرگاه فردی از شما درخواست نمک و یا فلفل نمود، هـم فلـفل و هم نمک را به وی بدهید حتی اگر فرد تنها یکی از این دو را درخواست کرده باشد.

  ۳۴- پیش از نوشیدن مایعات لبهای خود را بـا دسـتـمال پاک کنید تا جای لک چربی روی لیوان شما نمایان نگردد.

  ۳۵- از واژه های “متشکرم” و “لطفا” در میز غذا بسیار استفاده کنید.

  ۳۶- اگر حشره، تار مو و یا هر چیز دیگری را در غذای خود یافتید آن را اعلام نکنـید بلکه مخفیانه آن را از غذایتان خارج کنید.

  ۳۷- همیشه در انتهای صرف غذا از مـیـزبـان و یـا آشــپز تشکر کرده و از غذا تعریف کنید حتــی اگــر غذا زیاد هم خوشایند نبود باز تشکر کنید. لازم نیـست دروغ بگویـیـد، مـثـلا میتوانید از سس غذا تعریف کنید.

  ۳۸- هنگام صرف غذا خود را نخارانید، سرفه نکنید و بینی خود را تمـیـز نـکنـیـد. هـرگـاه خواستید عطسه کنید حتما جلوی دهان و بینی خود را با دستمال بگیرید.

  ۳۹- هنگام صرف غذا سر خود را شانه نکرده و یا با لوازم روی میز بازی نکنید. بـا صدای بلند نیز صحبت نکرده و دستکش نیز دست نکنید.

  ۴۰- سعی کنید رومیزی را تا انتهای صرف غذا پاکیزه نگاه دارید.

  ۴۱- هنگای که صرف غذایتان پایان یافت بـاید کارد و چنگال
  خود را به صـورت اریـب روی بشـقـاب قـرار دهـیـد. اگــر هـم
  خواستید که میز را برای مدت کوتاهی ترک کنید، بـاید کـارد
  و چنگال را بصرت ضربدری روی بشـقاب قرار دهید تا دیگران
  و پیشخدمت مطلع گردند که شما بازخواهید گشت.

  ۴۲- طـرز چــیدن میز معمولا به این قرار است: بشقاب در وسط، قاشق، کـارد و لـیـوان سمت راست و چنگال، دستمال سفره و نان سمت چپ.

  A: دستمال سفره
  B: بشقاب
  C: کاسه سوپخوری
  D: بشقاب مخصوص نان و کره همره با کارد کره
  E: لیوان آب
  F-G: لیوان برای نوشیدنیهای دیگر
  H: چنگال صرف ماهی
  I: چنگال غذاخوری
  J: چنگال صرف سالاد
  K: کارد غذا خوری
  L: کارد مخصوص ماهی
  M: قاشق سوپخوری
  N: قاشق دسر وچنگال صرف کیک

  ارسال شده در عمومی | برچسب‌دار آداب معاشرت | تا کنون ۱۱ نظر داده شده

  ۱۱ نظر
  در آوریل ۲۴, ۲۰۰۸ روی ۴:۱۵ ب.ظ | پاسخ سورملینا۷
  سیزده تا وسیله فقط برای یک نفر سر میز باشه؟ پس میز غذا برای ۲۰ نفر، حداقل باید یک کیلومتر باشه تا اینها رو جا بده ! تازه اینها وسیله مخصوص یک نفره. هنوز غذاها رو نیاورده اند !!!
  (به عنوان مزاح عزض کردم ! )

  علیرضا :
  تمام اینها رو برای یه وعده نمی چینند. این ترتیت کلی اینهاست ..

 3. سلام خسته نباشین و ممنون از مطالب خوبتون راستش من خیلی وقت بود که با مامانم سر جیدن قاشق دسر بحث داشتیم که با دیدن برنامتون مشکلم حل شد اخرشم حق با مامان بود به هد حال مرسی

 4. من واقعا ازشماممنونم کهاین اطلاعات خوب رادراختیار ما میگزارید.من واقعا نمیدانستم ازهمه این لوازم چگونه استفاده میشود.خواهش میکنم اگر مطلبی دراین مورد داشتید برایم میل کنید ازشما بازهم تشکر میکنم .

 5. از اطلاعات که در اختیار ما گذاشتید ممنون اگر اطلاع دارید لطفا انواع گیلاسهای نوشیدنی را معرفی کنید وهر یک را توضیح دهید برای چه نوع نوشیدنی ارائه میشود از لطف شما ممنونم.

 6. سلام و ممنون از مطلب قشنگتن
  من پیش پیش با اجازتون لینک این مطلب رو در وب سایتم گذاشتم.

  خوشحال میشم اگر بتونیم بیشتر با هم در ارتباط باشیم.

  البته وب سایت ما کاملا تخصصی و در زمینه کامپیوتر و ITهست.

  ممنون و موفق باشید.

 7. یا اینکه به مهمان می گن :
  ـ شما بفرمایید شام میل کنید.
  ـ ببخشید پس بچه ها کجان ؟
  ـ بچه ها رژیم هستند . ما هم اغلب شام نمی خوریم.
  قیافه مهمون بیچاره دیدنی است. وقتی مهمون می بینه صاحبخونه ها غذا نمیخورند، دیگه میل چندانی به غذا پیدا نمی کنه.
  بهتره اگر رژیم داریم، میهمان را برای وعده ای دعوت کنیم که خودمان بتوانیم در غذاخوردن همراهی اش کنیم. (ناهار بهتر است . چون ناهار در تمام رژیم ها باید خورده شود) یا به خاطر مهمان بینوا، لااقل سر سفره یا سر میزغذا حضور پیدا کنیم.

 8. یک مورد دیگر :
  صاحبخانه نباید تا قبل از اتمام غذای میهمان سفره یا میزغذا را ترک کند. حتی اگر غذایش تمام شده باشد. این روزها خیلی مد شده که آدم شام یا ناهار جایی دعوته، اونوقت نصف اهل خونه یا نمیان سر سفره، یا وسطش بلند می شن. می گن « ببخشید. رژیم داریم. ! » اینجوری دور از جون غذا کوفت مهمون بدبخت می شه. بهتره اگر هم میزبان غذایش را زود تمام کرد، یک جوری خودش را با سالاد یا هرچیز دیگری مشغول کند تا میهمان با دل راحت بخورد.

 9. یک مورد مهم گفته نشده بود:
  غذا را نباید از ابتدا تکه تکه کرد بلکه باید برای هر لقمه تکه ای بریده و پس از فرو دادن آن تکه جدید برید.
  در افغانستان و نیز شرق ایران بسیار بی ادبانه است که تا لقمه در دهان است اقدام به آماده نمودن لقمه بعدی نمود.

 10. بسیار جالب بود
  من کلی از این انظباط استفاده کردم وبه دیگران نیز خواهم آموخت
  باز هم متشکرم

  علیرضا :
  خوشحالیم که این مطلب برای شما مفید واقع شد.

 11. سیزده تا وسیله فقط برای یک نفر سر میز باشه؟ پس میز غذا برای ۲۰ نفر، حداقل باید یک کیلومتر باشه تا اینها رو جا بده ! تازه اینها وسیله مخصوص یک نفره. هنوز غذاها رو نیاورده اند !!!
  (به عنوان مزاح عزض کردم ! )

  علیرضا :
  تمام اینها رو برای یه وعده نمی چینند. این ترتیت کلی اینهاست ..