غذای فرانسوی

این یکی از مهمترین نمونه غذاهای فرانسویه که به همین صورت خام سرو می شه و  در پاریس این عکسها را گرفتم

غذای فرانسوی

غذای فرانسوی 

غذای فرانسوی

۲۱ دیدگاه

 1. شیما ۱۰ فروردین ۱۳۹۲
 2. رهام ۱۶ آذر ۱۳۹۱
 3. رهام ۱۶ آذر ۱۳۹۱
 4. رهام ۱۶ آذر ۱۳۹۱
 5. milad ۱ شهریور ۱۳۹۰
 6. sayeh ۲۶ مهر ۱۳۸۹
 7. سپهر ۱۷ شهریور ۱۳۸۸
 8. ناشناس ۱۶ شهریور ۱۳۸۸
 9. محیا ۸ شهریور ۱۳۸۸
 10. رز ۲۲ تیر ۱۳۸۸
 11. شيما ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
 12. ناشناس ۷ فروردین ۱۳۸۸
 13. زهره ۲۸ بهمن ۱۳۸۷
 14. وحید ۲۰ آبان ۱۳۸۷
 15. z ۲۱ مهر ۱۳۸۷
 16. هدیه ۱۹ تیر ۱۳۸۷
 17. محمد رضا فامیلی ۷ اردیبهشت ۱۳۸۷
 18. مهران ۷ اردیبهشت ۱۳۸۷
 19. سورملينا7 ۵ اردیبهشت ۱۳۸۷
 20. سورملينا7 ۵ اردیبهشت ۱۳۸۷
 21. علیرضا : ۵ اردیبهشت ۱۳۸۷