نوع مطالبی که توی این سایت نوشته می شه راجع به هر چیزی می تونه باشه!

چون ما فرض می کنیم که دور میز غذا نشستیم و درمورد یه موضوعی داریم صحبت می کنیم.

ولی سعی می کنیم که بیشتر در مورد بهترین جاهایی که غذا خوردیم یا بهمون معرفی کردن توضیح بدیم.

برای اینکه توی این بلاگ مطلب اضافه کنید می تونید هم کامنت بذارید یا به ایمیل [email protected] میل بزنید.