کباب ها Archive

جوجه کباب در فویل

جوجه کباب، تقریبا تبدیل شده به غذای رسمی پیک‌نیک خانواده‌های ایرانی. خیلی‌ها را می‌بینم که بساط منقل و ذغال و سیخ‌شان همیشه توی صندوق عقب است و هرجا که لب آبی و سایه‌ی بیدی، چناری پیدا می‌کنند، بساط را علم …

کباب آبی

اولش بگم که این غذا اسمهای زیادی داره. « کباب گوجه ای » « توی کبابی » (منظور از «توی» ، تابه است احتمالاً )، « کباب ماهیتابه ای » « کباب تابه ای » و … البته کسانی که …