علی گنجه ای Archive

جوجه کباب در فویل

جوجه کباب، تقریبا تبدیل شده به غذای رسمی پیک‌نیک خانواده‌های ایرانی. خیلی‌ها را می‌بینم که بساط منقل و ذغال و سیخ‌شان همیشه توی صندوق عقب است و هرجا که لب آبی و سایه‌ی بیدی، چناری پیدا می‌کنند، بساط را علم …