چرا فست فود نخوریم؟

نخوریم دیگه. ضرر داره!

۱۱ دیدگاه

 1. مملی ۱۲ آبان ۱۳۹۰
 2. farhad ۳ شهریور ۱۳۸۷
 3. فرامرز ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷
 4. پلنگ صورتی ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷
 5. balleh ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷
 6. هشت پا ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷
 7. shahnam ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷
 8. kaman ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷
 9. kaman ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷
 10. kaman ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷
 11. mehrankarzari ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷