میز غذا Archive

اولین پست

نوع مطالبی که توی این سایت نوشته می شه راجع به هر چیزی می تونه باشه! چون ما فرض می کنیم که دور میز غذا نشستیم و در مورد یه موضوعی داریم صحبت می کنیم. ولی سعی می کنیم که …