همبرگر آناهیتا Archive

همبرگر موسیو

امروز می خوام یه ساندویچی خیلی خوب رو بهتون معرفی کنم.   این ساندویچی که اسم اصلیش همبرگر آناهیتا است ولی مشهور به همبرگر موسیو ، یکی از این ساندویچی های قدیمی تهران که یه آقای ارمنی صاحبش . البته …