خانم منتظمی هم رفت!

فاطمه بحرینی مشهور به رزا منتظمی نویسنده کتاب پرفروش هنر آشپزی به دیار باقی شتافت.

2009-Oct-25

روحش شاد و قرین رحمت باد

منبع: سایت بی بی سی فارسی

۱۶ دیدگاه

 1. مرضیه سیدی ۱۹ شهریور ۱۳۹۰
 2. Nasha ۲۲ فروردین ۱۳۸۹
 3. كوهنورد ۲۲ آذر ۱۳۸۸
 4. parisa ۱۲ آذر ۱۳۸۸
 5. مارال ۲۵ آبان ۱۳۸۸
 6. sanam ۲۱ آبان ۱۳۸۸
 7. morvarid ۲۰ آبان ۱۳۸۸
 8. شاهین ۲۰ آبان ۱۳۸۸
 9. اسی ۲۰ آبان ۱۳۸۸
 10. azita ۱۶ آبان ۱۳۸۸
 11. venus ۱۱ آبان ۱۳۸۸
 12. محمد علی ۳ آبان ۱۳۸۸
 13. feriti ۳ آبان ۱۳۸۸
 14. morvarid ۳ آبان ۱۳۸۸
 15. samir ۳ آبان ۱۳۸۸
 16. سعیده ۳ آبان ۱۳۸۸